TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Ichki ishlar organlari chinakam xalqchil tizimga aylanmog‘i kerak