TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Yilni muvaffaqiyatli yakunlash va barcha makroiqtisodiy koʻrsatkichlarga erishish – muhim vazifa