TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Davlat statistika qo`mitasi idoraviy “O`zbekiston Respublikasining asosiy fondi tasniflagichi” ishlab chiqib, 2018 yil 29 noyabrdagi 110-sonli buyrug`i bilan tasdiqladi.