TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Kichik korxonalar va mikrofirmalar rahbarlari, ularning hisobotlarini tuzish uchun mas`ul bo`lgan mansabdor shaxslar diqqatiga