TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarda eksport hajmini oshirish vazifalari belgilab berildi