TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Yangi sanoat quvvatlari va infratuzilma imkoniyatlari xalqimiz farovonligiga xizmat qiladi