TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Qishloq xo‘jaligi statistikasi bo‘yicha seminar o‘tkazildi