Toshkent shahar statistika
boshqarmasi

Davlat statistika qo`mitasi xodimlarining xalqaro statistika tashkilotlari tomonidan tashkil etilgan o`quv mashg`ulotlarida ishtiroki natijalari bo`yicha seminar