TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Iste`mol narxlari kuzatuvini amalga oshirishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish