Toshkent shahar statistika
boshqarmasi

Uy xo'jaliklari tanlama kuzatuvlarini takomillashtirish maqsadida Jahon banki mutaxassislari bilan seminar trening tashkil etildi