TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Muammolar bartaraf etilgandan so‘ng, amaliy ishlarga o‘tiladi