Toshkent shahar statistika
boshqarmasi

Muammolar bartaraf etilgandan so‘ng, amaliy ishlarga o‘tiladi