TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Davlat statistika qo‘mitasida ETTBning mutaxassisi bilan uchrashuv o‘tkazild