TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Osiyo va Tinch okeani mamlakatlarining milliy statistika idoralari uchun barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) ekologik-iqtisodiy hisob tizimi va atrof-muhit statistikasi bo‘yicha o‘quv kursi bo‘lib o‘tdi