TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Korxonalar registrini yuritish masalalari bo‘yicha ekspertlar guruhi yig‘ilishi