TOSHKENT SHAHAR STATISTIKA BOSHQARMASI

Faol tadbirkorlik, tinimsiz mehnat va qat’iy intilish – taraqqiyot va farovonlik omilidir