Demografik ma’lumotlar

Toshkent shahrining asosiy demografik ko’rsatkichlari (2003-2016 yillar uchun)
Yuklab olish