Statistik klassifikasiyalar

Abbreviatura Nomlanishi Fayl
1 IFUT-2 O’zDT 005:2011
O’zbekiston Respublikasi iqtisodiy faoliyat turlari umudavlat tasniflagichi
(2 taxrir)
Yuklab olish
2 MHOBT

O’zbekiston Respublikasi Ma’muriy hududiy tuzilmalarni (ob’ektlarni) belgilash tizimi
(23.08.2017 holatiga)

Yuklab olish
3 DBIBT Davlat va xo’jalik boshqaruvi va idoralarini belgilash tizimi
(11.07.2017 holatiga)
Yuklab olish
4 THSHT O`zDST 2847:2014 O`zbekiston Respublikasi tashkiliy-huquqiy shakllar tasniflagichi Yuklab olish
5 MST O’zDSt 2914:2014 O`zbekiston Respublikasi Iqtisodiy faoliyat turlari bo`yicha mahsulotlarning tovarlar, ishlar, xizmatlarning) statistik tasniflagichi Yuklab olish

Ulgurji va chakana savdo tovarlari nomenklaturasi

Nomlanishi Fayl
1 Ulgurji savdo tovarlari nomenklaturasi Yuklab olish
2

Chakana savdo tovarlari nomenklaturasi

Yuklab olish

Ishlab chiqarilayotgan sanoat mahsulotlari nomenklaturasi

Kodlar Nomlanishi
B FOYDALI QAZILMALAR QAZIB OLISh (TOG`-KON SANOATI VA OChIQ KONLARNI IShLASh) MAHSULOTLARI
C ISHLAB CHIQARUVCHI SANOAT MAHSULOTLARI
D ElEKTR ENERGIYASI, GAZ, BUG` VA KONDITSIYALANGAN HAVO
E SUV BILAN TA`MINLASH, KANALIZATSIYA, ChIQINDILARNI YIG`ISh VA QAYTA FOYDALANISH BO`YICHA XIZMATLAR
Z BOSHQA MAHSULOTLAR