So'nggi yangiliklar

Toshkent shahrida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2020- yilning yanvar-dekabr oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi...

Toshkent shahrida 2021-yilning yanvar-dekabr oylari holatiga ko‘ra o‘rtacha aholi jon boshiga chakana savdo tovar aylanmasi ...

Toshkent shahrida 2021-yil yanvar–oktabr oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmidagi eng katta ulush...

Toshkent shahrida 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining YaHMdagi ulushi 48,1 % ni tashkil etdi...

Xabaringiz bor, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020- yil 11- noyabrdagi “O’zbekiston Respublikasida 2023- yilda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik...

Toshkent shahrida ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2020- yilning yanvar-dekabr oylarida ichimlik mahsulotlari ishlab...

Toshkent shahrida 2021- yil yanvar-dekabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha asosiy kapitalga investitsiyalarning tarkibida Ishlab chiqarish...

Toshkent shahrida joriy yilning yanvar-dekabr oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan...

Toshkent  shahrida 2021- yil yanvar-dekabr  oylarida   ko‘chib kelganlar  soni   111,9 ming  kishini, ko‘chib ketganlar soni esa 73,7  ming kishini  tashkil  etdi...

2202- yil 1- yanvar holatiga statistika organlariga taqdim etiladigan “Nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati to’g’risida”... 

Toshkent shahrida 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida 63,0 mingta bola tug‘ilganligi qayd etilgan bo‘lib...

Toshkent shahrida faoliyat ko‘rsatayotgan tijorat korxonalar soni (tashkiliy-huquqiy shakllar tasnifi bo‘yicha 2022 - yil 1 - yanvar holatiga ko‘ra...

2021- yilning yanvar-dekabr oylarida 7 540,9 ming tonna don ekinlari yetishtirilgan boʻlib, shundan 6 174,4 ming tonna yoki jami ishlab chiqarilgan...

Qurilish ishlari hajmi yirik qurilish tashkilotlari, kichik korxona va mikrofirmalar hamda norasmiy sektorlarda amalga oshirilgan ishlar tarkibi bo‘yicha shakllanadi...

Toshkent shahrida 2021- yilning yanvar-dekabr oylarida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 4 913,6 mlrd. so‘mga yetdi yoki...

Toshkent shahrida 2021- yil 1- yanvarr holatiga ko‘ra, 16,1 mingta sanoat korxonalari faoliyat ko‘rsatmoqda, shundan 2,1 mingtasi...

Toshkent shahrida 2021- yilda kichik tadbirkorlikning YAHMdagi ulushi 48,1 % ni tashkil qildi (2020- yilda – 51,2 %)...

Toshkent shahar statistika boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, 2022 yilning 1 yanvar holatiga shahrimizning demografik ko‘rsatkichlari statistik raqamlarda...