So'nggi yangiliklar

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvar-iyul oylari yakunlariga ko‘ra, kiyim ishlab chiqarish sanoatining ishlab chiqaradigan sanoat tarkibidagi ulushi 1,4 % ni, fizik hajm indeksi esa 117,7 % ni tashkil etgan bo‘lsa.

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-iyul oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 634,7 ming dona akkumulyatorlar ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 1,5 martaga oshgan.

2023-yil 1-yanvar holatiga koʻra, Oʻzbekiston Respublikasida uy-joy fondining umumiy maydoni 658,4 mln. kv. m.ni tashkil etdi.

Joriy davrda 3 117,6 mlrd. so‘m yoki asosiy kapitalga investitsiyalarning 28,2 %i xorijiy investitsiya va kreditlar hisobidan amalga oshirildi.

2023- yilning yanvar-iyun oylarida 38,8 mingta tug‘ilganlar qayd etilgan bo‘lib, shundan o‘g‘il bolalar 52,1 % ni, qiz bolalar 47,9 % ni tashkil etadi.

Joriy yilning yanvar-iyul oylarida 2 762,2 mln.AQSh dollari (qimmatbaho metallar eksportidan tashqari) qiymatidagi (2022- yilning mos davriga nisbatan 9,8 % ga ko‘paydi) tovar va xizmatlar eksport qilindi.

2022-yil yanvar-iyul oylariga nisbatan 2023- yil yanvar-iyul oylarida yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlarning hajmi 1,2 mlrd. so‘mga oshib, 4 714,1 mlrd. so‘m-ni tashkil etdi.

Kichik korxona va mikrofirmalar bo‘yicha yangi qurilish hisobidan 7 504,7 mlrd. so‘m yoki jami kichik korxona va mikrofirmalarning yangi qurilish ishlaridagi ulushi 67,5 % ni tashkil etdi.

Ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida 2022- yilning yanvar-iyul oylarida to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarishning ulushi 6,3 % ni tashkil etgan bo‘lsa, uning fizik hajm indeksi 89,3 % ni tashkil etgan.

2023- yilning 1-avgust holatiga ko‘ra, tashish va saqlash bilan bog‘liq faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 323 birlikni, yoki ularning umumiy sonining 4,0 % ini tashkil etdi.

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvariyul oylariga nisbatan 2023-yil yanvar-iyul oylarida savdo xizmatlari hajmi 6 057,2 mlrd. so‘mga oshib, 22085,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Toshkent shahrida elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 2,0 trln. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 3,2 % ini) tashkil etdi.

Toshkent shahrida 2023- yilning yanvariyul oylarida ishlab chiqaradigan sanoatdagi ulushi 0,4 % ni, fizik hajm indeksi 59,4 % kamaygan bo‘lib, ishlab chiqarish hajmi 208,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

Toshkent shahrida bino va inshootlarni qurish bo‘yicha qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 21,4 % ni tashkil etib,...

2023- yilning yanvar-iyun oylarida 46,2 mingta ko‘chib kelganlar qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga ko‘chib kelish koeffitsiyenti 31,3 promilleni tashkil etgan hamda...

Toshkent shahrida 2023- yil yanvar-iyun oylarida 3,0 mingta nikohdan ajralishlar qayd etilgan bo‘lib, har 1000 aholiga nikohdan ajralishlar koeffitsiyenti 2,0 promilleni tashkil etgan hamda...

Toshkent shahrida 2023 - yil 1 - avgust holatiga ko‘ra, faoliyat ko‘rsatayotgan xususiy korxonalar soni 8,2 mingtani tashkil qiladi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat boʻyicha 20 ta yirik hamkor-davlatlar orasidan uchta davlatda faol tashqi savdo balansi kuzatilgan, xususan, Xitoy Xalq Respublikasi (3 082,0 mln.AQSh dollari),...