So'nggi yangiliklar

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlarining YaHMdagi ulushi 46,8 % ni tashkil etdi...

YAIM o‘sishiga qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi tarmog‘i 0,9 f.p. (2021- yilning yanvar-sentabrida – 1,0 f.p.), sanoat tarmog‘i – 1,4 f.p. (2021- yilning yanvar-sentabrida – 2,2 f.p.), qurilish tarmog‘i – 0,4 f.p. (2021- yilning yanvar-sentabrida – 0,3 f.p.) va хizmat ko‘rsatish tarmog’i 2,8 f.p. (2021- yilning yanvar-sentabrida – 3,4 f.p.) ijobiy hissa qo‘shdi...

2022- yil yanvar-avgust oylari yakunlariga ko‘ra, oziq-ovqat va ichimliklar bilan ta’minlash bo‘yicha xizmatlarining eng katta hajmi Toshkent shahrida qayd etilgan – 2 695,4 mlrd. so‘m...

Toshkent shahrida   kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 2022-yil yanvar-sentabrda 2021-yilning yanvar-sentabrga nisbatan kamayish kuzatildi...

Toshkent shahrida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha ko‘rsatilgan bozor xizmatlari tarkibida eng katta ulushni savdo xizmatlar egallaydi. 2022-yil yanvar-oktabr oylarida bu xizmatlarning ulushi 22,3 % ni tashkil etdi...

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvar - sentabr oylarida qayd etilgan o‘lim holatining 61,7 % i – qon aylanish tizimi kasalliklaridan,..

 Bugungi kunda yurtimizda aholining soni va uning o‘sish sur’atlari uzluksiz ravishda ortmoqda...

2022- yilning sentabr oyida 2021- yilning dekabriga nisbatan restoranlar va mehmonxonlar (narxlarning oʻsish surʼati 15,2 %), dam olish, sport va madaniyat (11,2 %) sohasidagi tovarlar va xizmatlar hamda maishiy tovarlar va xizmatlar (11,0 %) narxlarining oshishi kuzatiladigan boshqa sohalardagi narxlar oshishiga nisbatan yuqori boʻlgan...

2022- yilning 1- oktabr holatiga respublikaning demografik koʻrsatkichlari raqamlarda:..

2022- yilning yanvar-sentabr holatiga ko‘ra, O’zbekiston Respublikasi aholi umumiy daromadlari tarkibida mehnat faoliyatidan olingan daromadlar (61,2 %), transfertlardan olingan daromadlar (30,2 %) hamda shaxsiy iste’mol uchun o‘zida ishlab chiqarilgan xizmatlardan olingan daromadlar va mol-mulkdan olingan daromadlar (8,6 %) tashkil etdi...

Toshkent shahrida 2022-yilning yanvarsentabr oylarida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari hajmi 20437,0 mlrd. so‘mga oshib, 97252,9 mlrd. so‘mga yetdi...

Toshkent shahrida bino va inshootlarni qurish bo‘yicha qurilish ishlari tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari ulushi 30,2 % ni tashkil etdi..

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida chakana savdo tovar aylanmasi 54 576,7 mlrd. so‘mni tashkil etib, 2021- yilning mos davriga nisbatan 109,1 % ga oshdi...

2022- yilning 1- oktabr holatiga Oʻzbekistonda 1 km.kv. yer maydoniga oʻrtacha 79,8 nafar doimiy aholi soni toʻgʻri keladi...

2022- yilning 1- yanvar holatiga koʻra mamlakatimizda jami 328 ta suzish  havzalari mavjud...

Oʻzbekiston Respublikasida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida jami yirik korxonalar tomonidan 4 228,8 tonna yogurt ishlab chiqarilgan boʻlib, mazkur ishlab chiqarish boʻyicha, 2021- yilning tegishli davriga nisbatan oʻsish surʼati 134,4 % ni tashkil etdi...

Toshkent shahrida 2022- yilning yanvar-sentabr oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 7 949,1mlrd. so‘mni tashkil etdi...

Toshkent shahrida 2022- yil 1- oktabr holatiga doimiy aholi soni 2934,1 ming kishini tashkil etib, yil boshiga nisbatan 71,7 ming kishiga yoki 2,5 % ga ko‘paydi...