Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-dekabr holatiga
1 658 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
1 658 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
1863 (кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1669 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
2 354 (кб)(Pdf)
Yanvar-noyabr holatiga
2 354 (кб)(Pdf)
Yanvar-oktabr holatiga
4 628 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
4 628 (кб)(Pdf)
Yanvar-avgust holatiga
4 567 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyul holatiga
2 375 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
4 679 (кб)(Pdf)
Yanvar-may holatiga
2 498 (кб)(Pdf)
Yanvar-aprel holatiga
2 447 (кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
2 426 (кб)(Pdf)
Yanvar-fevral holatiga
2 652 (кб)(Pdf)
Yanvar holatiga
2 365 (кб)(Pdf)
Investitsiyalar statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
1 629(кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
1 629(кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
1 740(кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1 996(кб)(Pdf)
Qurilish statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
2 142(кб)(Pdf)
Yanvar-noyabr holatiga
2 142(кб)(Pdf)
Yanvar-oktabr holatiga
2 209(кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
2 209(кб)(Pdf)
Yanvar-avgust holatiga
2 201(кб)(Pdf)
Yanvar-iyul holatiga
1 935(кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
1 935(кб)(Pdf)
Yanvar-may holatiga
2181(кб)(Pdf)
Yanvar-aperl holatiga
1 935(кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1 996(кб)(Pdf)
Yanvar-fevral holatiga
2 129(кб)(Pdf)
Yanvar holatiga
1 986(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
5 393(кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
5 151(кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
5 181(кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1 996(кб)(Pdf)
2021 - yil yakuni bo'yicha
Toshkent shahrida kichik korxona va mikrofirmalar faoliyati
2 785(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
8 420(кб)(Pdf)
Yanvar-noyabr holatiga
8 420(кб)(Pdf)
Yanvar-oktabr holatiga
8 420(кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
8 420(кб)(Pdf)
Yanvar-avgust holatiga
5 918(кб)(Pdf)
Yanvar-iyul holatiga
3 901(кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
3 901(кб)(Pdf)
Yanvar-may holatiga
6 615(кб)(Pdf)
Yanvar-aprel holatiga
4 409(кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
2 478(кб)(Pdf)
Yanvar-fevral holatiga
4 444(кб)(Pdf)
Yanvar holatiga
4 392(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
5 427 (кб)(Pdf)
Yanvar-noyabr holatiga
5 427 (кб)(Pdf)
Yanvar-oktabr holatiga
5 427 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
5 427 (кб)(Pdf)
Yanvar-avgust holatiga
4 447 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyul holatiga
4 447 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
5 447 (кб)(Pdf)
Yanvar-may holatiga
4 730 (кб)(Pdf)
yanvar-aprel holatiga
2 8564 (кб)(Pdf)
yanvar-mart holatiga
2 8564 (кб)(Pdf)
yanvar-fevral holatiga
5 447 (кб)(Pdf)
Yanvar holatiga
2 744 (кб)(Pdf)
Ichki savdo statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
3 183 (кб)(Pdf)
Yanvar-noyabr holatiga
3 183 (кб)(Pdf)
Yanvar-oktabr holatiga
3 183 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
3 183 (кб)(Pdf)
Yanvar-avgust holatiga
3 196 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyul holatiga
3 195 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
2 918 (кб)(Pdf)
Yanvar-may holatiga
2 990 (кб)(Pdf)
Yanvar-aprel holatiga
2 8564 (кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
2 8564 (кб)(Pdf)
Yanvar-fevral holatiga
2 8564 (кб)(Pdf)
Yanvar holatiga
2 744 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
2 074 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
2 078 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
1 546 (кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1 423 (кб)(Pdf)
Bandlik va mehnat statistikasi
Yanvar-dekabr holatiga
2 602 (кб)(Pdf)
Yanvar-sentabr holatiga
2 602 (кб)(Pdf)
Yanvar-iyun holatiga
4 352 (кб)(Pdf)
Yanvar-mart holatiga
1 843 (кб)(Pdf)
Ta'lim statistikasi

*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Tugmani bosing Tinglash GSpeech
Tugmani bosing Tinglash GSpeech